NATIONAL SUPPORTING PARTNER OF THE CAMPAIGN


O kampanii: Kampania Renovate Europe (REC) to inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Firm dla Promocji Efektywności Energetycznej Budynków (EuroACE). Jej ambicją jest osiągnięcie do 2050 r. 80% redukcji zapotrzebowania na energię w obecnych zasobach mieszkaniowych UE w porównaniu ze stanem na rok 2005. REC wzywa do stworzenia ambitnej strategii remontowej, którą należałoby wdrożyć w całej UE, by do roku 2020 potroić liczbę przeprowadzanych w UE co roku remontów (z 1% do 3%) i sprawić, że wszystkie remonty będą remontami dogłębnymi, przeprowadzanymi od razu lub w etapach.

ADDITIONAL INFORMATION